Zapoznajcie się z treściom, videocastem,  prezentacją multimedialną, wykonajcie samo-ewaluację, a następnie wykonajcie test za który was ocenię. Powodzenia i się nie zrażajcie będzie dobrze.