Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Aby założyć konto użytkownika w serwisie kliknij przycisk poniżej.

Na następnej stronie uzupełnij pola podając prawidłowe dane.

Upewnij się, że nazwisko, imię, adres e-mail oraz klasę wprowadziłeś prawidłowo.

Wprowadzenie błędnych albo fikcyjnych danych spowoduje, że nie będziesz mieć możliwości udziału w zajęciach on-line.

W przypadku pomyłki lub problemów skontaktuj się z administratorem serwisu.